ลดประชากรโลก

sunnyl
180 Views · 2 months ago

⁣EP 3: วาระการลดประชากรโลก | บทบาดของ NGO

sunnyl
88 Views · 2 months ago

⁣(คลิปเต็มรวมถามตอบ) EP 1: นโยบายการลดประชากรโลก ระว่างรัฐบาลทั่วโลก

sunnyl
53 Views · 2 months ago

⁣EP 2: วาระการบดประชากรโลก | บทบาดของ UN

sunnyl
68 Views · 2 months ago

⁣(คลิปเต็มรวมถามตอบ) EP 3: วาระการบดประชากรโลก | บทบาดของ NGO

sunnyl
55 Views · 2 months ago

⁣EP 2: นโยบายการลดประชากรโลก ระว่างรัฐบาลทั่วโลก

sunnyl
69 Views · 2 months ago

⁣(คลิปเต็มรวมถามตอบ)EP 2: วาระการบดประชากรโลก | บทบาดของ UN

Rookon Play
608 Views · 3 months ago

⁣บิล เกตส์​ กล่าวการลดประชากรโลกด้วยวัคซีน