ระเบียบโลกใหม่ | การรีเซ็ตครั้งยิ่งใหญ่ | วาระ 21

sunnyl
659 Views · 4 months ago

คลิปเต็ม ⁣LIVE : PCR หลอกลวงและปั่นตัวเลขอย่างไร ⁣https://play.rookon.com/v/MjRc43

Rookon Play
585 Views · 4 months ago

⁣Ep6: THE AGENDA - Know the outcome, see the journey
รู้(ทัน)วาระ เห็นความเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

Rookon Play
54 Views · 4 months ago

⁣พยาบาลได้รับคำสั่ง "ไม่ฉีด ไม่ให้การรักษา"

Rookon Play
54 Views · 4 months ago

⁣โลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิม แม้ฉีดวัคซีน (ปลอม) - WHO

Rookon Play
79 Views · 4 months ago

⁣วาระ คลิป 1 ทำเมื่อ มกราคม 2022

Rookon Play
1,411 Views · 5 months ago

⁣David Icke | โครงสร้างการควบคุมประชากรโลก